Τα μηχανήματά μας
Στη DERMACON εισάγουμε και διανέμουμε μηχανήματα από κορυφαίους Ευρωπαϊκούς φήμης οίκους με σκοπό να καλύψουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις ανάγκες σας.